STRONA O WSI GRÓDKI
  Najwybitniejsze postacie z gródek
 
Zyjacy:

ROMAN TOKARCZYK

prawnik i filozof, profesor zwyczajny Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, Wyższej Szkole Humanistycznej i Przyrodniczej w Sandomierzu, Wyższej Szkole Handlowej w Radomiu, Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Zamościu. Urodzony 16 marca 1942 r. w Gródkach, woj. lubelskie. Żonaty, Czesława - dr nauk matematycznych z dyplomem Uniwersytetu Jagiellońskiego, prof. UMCS i następnie LO im. S. Staszica; córka: Małgorzata - lekarz medycyny. Absolwent Liceum Pedagogicznego w Biłgoraju (1961), prawa i filozofii UMCS (1966), doktorat - 1970, habilitacja - 1976, tytuł prof. od 1990, prof. zwycz. od 1994. Długoterminowe staże naukowe z Fundacji Fullbrighta - International Research and Exchange Board w Nowym Jorku, w uniwersytetach Notre Dame, Harvard, Berkeley, Los Angeles i Fundacji North Atlantic Treaty Organization w Paryżu, Rzymie, Wiedniu, Kopenhadze oraz krótkoterminowe w kilkunastu uczelniach europejskich, amerykańskich i izraelskich. Jest jednym z pierwszych polskich uczestników Salzburg Seminar in American Studies, na które rekomendował następnie kilku polskich profesorów. Autor 626 publikacji w kraju i za granicą, w języku polskim, angielskim, francuskim, włoskim, niemieckim, rosyjskim i japońskim, w tym wielu książek, kilku wielokrotnie wznawianych, komentowanych i recenzowanych, z zakresu m. in. historii doktryn politycznych i prawnych, filozofii prawa, etyki prawniczej, komparatystyki prawniczej, prawa amerykańskiego i kultur prawnych świata. Najbardziej znane publikacje książkowe: Współczesne doktryny polityczne (1971, wyd. XIV 2006), Prawa narodzin, życia i śmierci (1984, wyd. VIII 2006), Komparatystyka prawnicza (1989, wyd. VIII 2005), Filozofia prawa (1993, wyd. X 2005), Prawo amerykańskie (1996, wyd. IX 2007), Historia filozofii prawa (1998, wyd. III 2000), Gródki. Dzieje wsi roztoczańskiejTurobin. Dzieje miejscowości (2002), Współczesne kultury prawne, (2000, wyd. VI 2007), Przykazania etyki prawniczej. Księga myśli, norm i rycin (2003, wyd. II, 2006), Etyka Prawnicza (2005, wyd. II, 2006), Antologia Anegdoty Akademickiej (wyd. I, 2006). Przetłumaczył z języka angielskiego na język polski fragmenty dzieł Winstanleya, Hobbesa i całą L. L. Fullera Anatomię prawa (1993). Za swoich Mistrzów uznaje myślicieli klasycznych - Arystotelesa, Hobbesa, Hegla i Kanta, współczesnych zagranicznych- L. L. Fullera, J. Halla, Ch. Perelmana, W. Wagnera i polskich - J. Baszkiewicza, K. Opałka, A. Schaffa, G. L. Seidlera i H. Waśkiewicz. Z pasją uprawia dydaktykę akademicką. Należy do pionierów nauczania i badania w Polsce informatyki prawniczej, prawa informatycznego, etyki prawniczej, etyki urzędniczej i w Europie prawa amerykańskiego. Przyczynił się do odrodzenia zainteresowań filozofią prawa, ożywienia badań w zakresie komparatystyki prawniczej i rozwoju wiedzy dotyczącej kultur prawnych świata. Był reporterem krajowym na światowych konferencjach Międzynarodowej Akademii Prawa Porównawczego i autorem referatów podczas kilkudziesięciu naukowych konferencji światowych, międzynarodowych i nie mniejszej liczby krajowych konferencji naukowych.Kreuje w świecie nowy nurt prawoznawstwa - biojurysprudencję. Promotor ponad 2200 prac magisterskich i licencjackich, 8 doktoratów. Recenzent ponad dwu tysięcy prac magisterskich i dyplomowych, kilkunastu doktoratów i habilitacji. Opiniodawca licznych publikacji w kraju i za granicą. W latach 1977 - 1987 był współredaktorem i redaktorem krajowym wydawanego w Stanach Zjednoczonych Ameryki czasopisma naukowego Historians of Early Modern Europe. Inicjator założenia czasopisma naukowego Sandomierskie Studia Prawnicze. Współautor wydawanego w Paryżu periodyku Teczka. Przez studentów obdarzany honorowym tytułem Homo Didacticus. Wykładowca i visiting professor uczelni amerykańskich, włoskich, austriackich, niemieckich, francuskich, fińskich, islandzkich, duńskich, izraelskich, hiszpańskich, belgijskich i południowoamerykańskich. Od 1979 roku jest organizatorem i pierwszym kierownikiem Katedry Teorii Organizacji i Kierownictwa na Wydziale Prawa i Administracji UMCS w Lublinie. W latach 1996-­2000 spełniał funkcję pierwszego dziekana Wydziału Prawa i Ekonomii Studium Generale Sandomiriense. Pełnił różne funkcje w UMCS i pełnomocnika tej Uczelni w Wyższej Oficerskiej Szkole Lotniczej w Dęblinie. Członek kilkunastu krajowych i międzynarodowych akademii i towarzystw naukowych, wybierany do ich władz, m. in. członek Polskiej Akademii Medycyny, The New York Academy of Sciences, Komitetu Wykonawczego The International Communal Studies Association z siedzibą w USA i Izraelu. Czynny uczestnik kilkudziesięciu kongresów, konferencji i sympozjów naukowych, na niemal wszystkich kontynentach świata. Autor koncepcji Międzyuczelnianego Studium Doktoranckiego Polonijnego Centrum UMCS w Lublinie (1992, wyd. II 2000),

Poglądy polityczne: zawsze podzielał liberalne; od 1989 roku nie należy do żadnych organizacji politycznych; radny MRN w Lublinie (1969-1973); członek Trybunału Stanu od 1993 roku.

W czasie wolnym: szachy (grał w reprezentacyjnej drużynie AZS UMCS) długie podróże (z Żoną Czesławą objechał w ciągu trzech miesięcy Stany Zjednoczone i Kanadę), narciarstwo alpejskie i biegowe (liczne dyplomy), taniec towarzyski w parze z Żoną (dyplomy i wyróżnienia w turniejach), produkcja wina domowymi sposobami, głównie siłami Żony, układanie i opowiadanie anegdot akademickich, fotografika amatorska, grzybobranie, pogłębianie przyjaźni z domowymi zwierzętami, obecnie głównie z psem Milusiem i kotem Prezesem.

Adres: ul. Dudzińskiego 16, 20-815 Lublin, tel. dom. (081) 741-66-09; praca: Plac Marii Curie Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, tel. (081) 537-52-36;
                                                                                 
 
ALFRED SOBÓTKA

mgr inż. Wójt Gminy Turobin
Zmarli

STANISŁAW NIŚCIOR
naczelnik straży pożarnej, lider życia organizacyjnego gminy turobińskiej

WOJCIECH BUGAŁA
- gródczanin z urodzenia, zamieszkały w Turobinie, wytrwały kolekcjoner pamiatek i zapisów związany z dziejami miejscowości należących do gminy turobińskiej
 
  Dzisiaj stronę odwiedziło już 5 odwiedzającytutaj!  
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=